English Version
 
初评工作人员保密协议书
发布时间: 2013-05-03 浏览次数: 210

 

江苏省首届工业设计大赛·2013
初评工作人员保密协议书
 
本人在参与大赛初评各项工作前,认真阅读了《江苏省首届工业设计大赛·2013评奖工作细则》、《江苏省首届工业设计大赛·2013评委自律条例》、《江苏省首届工业设计大赛·2013工作人员守则》有关规定,了解了工作内容的保密要求及有关违规处罚规定。
本人保证遵守保密规定,不对外泄露工作内容,如果违纪,按规定接受处分。
                      
 
 
                         本人签字:
                                  日期: